Ik werk methodisch en analyseer de situatie op meerdere beleidsterreinen. Het is belangrijk dat de ondersteuning past bij uw mantelzorgsituatie. U houdt regie.

In uw aanvullende zorgverzekering vindt u een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar. Bel uw zorgverzekeraar voor meer informatie of kijk hier of uw verzekeraar mantelzorgmakelaarsdiensten vergoedt.

Met zorg ontzorg ik u van regeltaken, zoals het zoeken naar passende zorg, het voorbereiden en aanvragen van een WMO of WLZ indicatie. Ik kan u ondersteunen bij een PGB-aanvraag.

Ik neem in overleg met de mantelzorger tijdelijk en ter voorkoming van overbelasting regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening.

PROFESSIONEEL EN ONAFHANKELIJK

Ik werk methodisch en analyseer de situatie op meerdere beleidsterreinen. Het is belangrijk dat de ondersteuning past bij uw mantelzorgsituatie. U houdt regie.

VERGOEDING EN KOSTEN

In uw aanvullende zorgverzekering vindt u een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar. Bel uw zorgverzekeraar voor meer informatie of kijk hier of uw verzekeraar mantelzorgmakelaarsdiensten vergoedt.

MANTELZORG ONDERSTEUNING

Met zorg ontzorg ik u van regeltaken, zoals het zoeken naar passende zorg, het voorbereiden en aanvragen van een WMO of WLZ indicatie. Ik kan u ondersteunen bij een PGB-aanvraag.

CLIËNT ONDERSTEUNING

Ik neem in overleg met de mantelzorger tijdelijk en ter voorkoming van overbelasting regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening.

Wat kan ik als Mijn Mantelzorgmakelaar voor u betekenen?

Mantelzorgmakelaar | Onafhankelijke cliëntondersteuner

Wat biedt Mijn Mantelzorgmakelaar:
 • informatie
 • beroepsmatige ondersteuning
 • Een objectieve blik, hoe is het thuis geregeld en wat zou eventueel anders kunnen.
 • neem in overleg met de mantelzorger tijdelijk en ter voorkoming van overbelasting regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening.
Waarmee kunt u terecht bij Mijn Mantelzorgmakelaar:
 • keukentafelgesprek voorbereiden
 • dagbesteding of respijtzorg aanvragen
 • een CIZ indicatie aanvragen
 • een WLZ indicatie ophogen
 • een PGB aanvragen
 • en nog veel meer……..

“Een Zorg Minder !”

Claudia Knol

Mijn Mantelzorgmakelaar

Mijn Mantelzorgmakelaar

Wat kan ik voor u betekenen?


Wat biedt Mijn Mantelzorgmakelaar:
 • informatie
 • beroepsmatige ondersteuning
 • Een objectieve blik, hoe is het thuis geregeld en wat zou eventueel anders kunnen.
 • neem in overleg met de mantelzorger tijdelijk en ter voorkoming van overbelasting regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening.

 

Waarmee kunt u terecht bij Mijn Mantelzorgmakelaar:
 • keukentafelgesprek voorbereiden
 • dagbesteding of respijtzorg aanvragen
 • een CIZ indicatie aanvragen
 • een WLZ indicatie ophogen
 • een PGB aanvragen
 • en nog veel meer……..

“Een Zorg Minder !”

Claudia Knol

Mijn Mantelzorgmakelaar

Laat Mijn Mantelzorgmakelaar u helpen…

Ik ondersteun u graag. Vraag vrijblijvende informatie aan….

Veel mensen weten niet  van zichzelf  dat zij mantelzorger zijn en weten dus ook niet dat ze ondersteuning kunnen krijgen. Je kiest er niet voor om mantelzorger te worden. Dat ben je ineens! Mantelzorgers doen het vaak uit trouw en liefde voor de zieke maar soms ook uit plichtsbesef en soms zelfs schuldgevoel. Met de rol als mantelzorger, hoe ga je daarmee om?

 • Hoe combineer ik mantelzorg en werk?
 • Waar kan ik terecht voor welke zorg?

Hier zijn sinds de transitie van de zorg in 2015 nog veel vragen over.

Laat Mijn Mantelzorgmakelaar u helpen…

Ik ondersteun u graag. Vraag vrijblijvende informatie aan….