• (Onafhankelijke) Cliëntondersteuning
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Voor wie?

Thuis in Cliëntondersteuning biedt cliëntondersteuning voor iedereen met een zorg- of ondersteuningsvraag.

Cliëntondersteuning is onderdeel van:

  • de Wet Langdurige Zorg (Wlz) uitgevoerd door het zorgkantoor
  • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uitgevoerd door jouw gemeente.

https://thuisinclientondersteuning.nl/clientondersteuning-wmo/

Het is een wettelijk recht voor iedere inwoner.

Thuis in Cliëntondersteuning ondersteunt zorgvragers en mantelzorgers in het hele traject rondom het inregelen van zorg en mantelzorgvragen.

Gratis en in uw belang 

Cliëntondersteuning is er speciaal voor u.

Voor u zijn géén kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

 

Onafhankelijk en Persoonlijk

De ondersteuning van Thuis in Cliëntondersteuning is vooral gericht op het versterken van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg.

 • Ik sta naast u;
 • Ik denk met u mee (los van alle partijen) ;
 • Ik betrek waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen;
 • Ik ken het zorgaanbod in Flevoland. (in uw buurt).

Wat kan ik als cliëntondersteuner voor u betekenen?

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

 • informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
 • de keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste bij uw situatie past.
 • de invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
 • het zorg- of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ik u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijsta.
 • bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan ik als cliëntondersteuner helpen.
 • ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep.
 • ondersteuning bij aanvragen herindicatie.
Wilt u meer informatie over  Thuis in Cliëntondersteuning.
Klik dan op onderstaande afbeelding.

Laat Mijn Mantelzorgmakelaar u helpen…

Ik ondersteun u graag. Vraag vrijblijvende informatie aan….

Mijn Mantelzorgmakelaar

“Uw onafhankelijke cliëntondersteuner”

Laat Mijn Mantelzorgmakelaar u helpen…

Ik ondersteun u graag. Vraag vrijblijvende informatie aan….