(Onafhankelijke) Cliëntondersteuning – Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Voor wie?

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een WLZ-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Een cliëntondersteuner ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Gratis en in uw belang

Cliëntondersteuning is er speciaal voor u.

Voor u zijn géén kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Onafhankelijk en Persoonlijk

De ondersteuning van Mijn Mantelzorgmakelaar is vooral gericht op het versterken van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg.

 • Ik sta naast u;
 • Ik denk met u mee (los van alle partijen) ;
 • Ik betrek waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen;
 • Ik ken het zorgaanbod in Flevoland. (in uw buurt).

Wat kan ik als cliëntondersteuner voor u betekenen?

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

 • informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
 • de keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste bij uw situatie past.
 • de invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
 • het zorg- of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ik u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijsta.
 • bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan ik als cliëntondersteuner helpen.
 • ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep.
 • ondersteuning bij aanvragen herindicatie.
Wilt u meer informatie over de WLZ cliëntondersteuning. Kijk dan op onderstaande website.

mijn mantelzorgmakelaar wlz clientondersteuning

Laat Mijn Mantelzorgmakelaar u helpen…

Ik ondersteun u graag. Vraag vrijblijvende informatie aan….

Mijn Mantelzorgmakelaar

“Uw onafhankelijke cliëntondersteuner”

Laat Mijn Mantelzorgmakelaar u helpen…

Ik ondersteun u graag. Vraag vrijblijvende informatie aan….

Contactgegevens

Mantelzorg Nieuws

Aangesloten bij

Mijn Mantelzorgmakelaar

BCMB BZMM

Contactgegevens

Mijn Mantelzorgmakelaar

Mantelzorg Nieuws

Aangesloten bij

BCMB BZMM