Er staat niet veel nieuws in de miljoenennota over mantelzorg. Wel is het kabinet zich bewust van toekomstige problemen. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe, terwijl het aantal mantelzorgers zal afnemen en het personeelstekort oploopt. De regering geeft aan dat naast het huidige arbeidsmarktbeleid er meer nodig is om dit vraagstuk op te lossen, anders wordt er een te groot beroep gedaan op de krappe arbeidsmarkt.Contourennota (voor) zorg en ondersteuningHet kabinet zegt dat zij blijft werken aan 'toegankelijke en betaalbare zorg die merkbaar beter wordt voor mensen, nu en in de toekomst. Hierdoor hoort ook een verschuiving van focus op ziekte en zorg naar een focus op gezondheid en gedrag. Van medicalisering en hospitalisatie naar zorg en ondersteuning dichtbij mensen. 'Dit gaat uit van: het voorkomen van (duurdere) zorghet verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) het vervangen van zorg (door bijvoorbeeld e-health)' Het gaat er om dat in elke regio een brede basis van preventie, ondersteuning en zorg op orde is. Dat mensen de garantie hebben dat ze niet tussen wal en schip vallen, dat de structuren staan ​​en stevig zijn.Antwoorden Waar gaat het om vragen als: in welke regio’s zijn de knelpunten het grootst? Hoe voorkomen we dat de mantelzorgers die er zijn in de toekomst nog zijn het driedubbele moeten doen? Hoe voorkomen we dat mantelzorgers overbelast raken en uitvallen? Hoe is de ondersteuning van mantelzorgers lokaal georganiseerd (samenwerking tussen zorg en welzijn) en is deze van goede kwaliteit?

Bron: www.mezzo.nl Bron: Mezzo