Ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking en hun mantelzorgers waren in 2019 redelijk tevreden over hun leven. Echter, gezondheid voor de zorg. Zorgverleners en gemeenten moeten meer aandacht hebben voor mantelzorgers en hun draaglast. En voor belemmeringen op diverse levensgebieden, zoals: huis op orde houden, rondkomen, sociale contacten en persoonlijke verzorging. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Mantelzorgers geven hun leven 6,5 De deelnemers aan het onderzoek geven hun leven gemiddeld 6,6. Dit cijfer komt hiermee overeen met dat van 2018. Toen gaf men een 6,5. Ouderen (65 – plussers) zijn het meest tevreden. Zij geven hun kwaliteit van leven een 6,9. Mensen met een chronische aandoening of beperking waarderen hun leven met een 6,3 het laagst. Mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een 6,5. In totaal vulden . 65 mensen de vragenlijst over 2019 in De vragenlijst geeft deelnemers inzicht in wat zij belangrijk vinden in hun leven en hoe zij de kwaliteit van hun leven kunnen bewaken of vergroten. De uitkomsten laten beleidsmakers zien wat de effecten van hun acties zijn om mensen zelfstandig en zelfredzaam thuis te laten wonen Dagelijks leven, gezondheid, omgeving en zorg Zijn waardering de omgeving gemiddeld het hoogst (7,4) en de zorg het laagst (5,8). Deze cijfers zijn beide licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen respectievelijk een (7,3) en (5,6). Binnen het onderwerp 'zorg' hebben mensen de hoogste waardering voor het contact met de zorgverzekeraar (6,7) en de laagste voor het vertrouwen dat de zorg voor iedereen betaalbaar en goed blijft (5,1). licht ten opzichte van 2018. Maar de huidige hulpmiddelen, zorg en ondersteuning komen nog altijd niet goed overeen met de behoeften. Mensen met een chronische aandoening en mantelzorgers geven de zorg zelfs een onvoldoende. Alarmerend, omdat mensen met een chronische aandoening juist de mensen zijn die veel gebruik maken van de zorg. Een ander knelpunt blijft het contact met gemeenten. Bijna een derde van de respondenten met een aandoening van beperking waardeert het contact met de gemeente met een 4 van pils. Help ouderen nadenken over toekomstbestendig wonen Een deel van de ouderen zegt dat ze geen idee hebben van hun woning over vijf jaar geschikt is, omdat ze niet weten hoe het dan met hun gezondheid is. Daarvoor moet meer aandacht zijn in de gesprekken die gemeenten en medewerkers in de zorg voeren met ouderen. Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met MantelzorgNL, Per Saldo, Zorgbelang, KBO-PCOB, NOOM en Ieder (in) .Meer informatieAlle uitkomsten zijn te lezen in de beleidsrapportage van mei 2020

Bron: www.mezzo.nl Bron: Mezzo