Mantelzorgtips!

Mantelzorgtips

P
Hieronder kunt u enkele tips lezen over de mantelzorg.

Klik op de Blauwe Balk om desbetreffende omschrijving uit te klappen.

Mantelzorgtest CSI
 

Wilt u kijken of u overbelast bent met uw taken als mantelzorger. Heeft u hulp nodig van Mijn Mantelzorgmakelaar?

Klik op onderstaande button om de test te doen.

 

 

Mantelzorgwaardering
Bent u mantelzorger en wilt u in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering? Neem dan contact met een welzijnsorganisatie of wmo-loket op in de gemeente van degene voor wie u zorgt of bekijk hun website om te weten hoe zij mantelzorg waarderen. De gemeente legt in haar verordening vast hoe zij de waardering vormgeeft. Dit kan bijvoorbeeld door een financiële tegemoetkoming, VVV-bonnen of een mantelzorgpas. Elke gemeente regelt dit op hun eigen manier. Elk jaar moet u deze waardering opnieuw aanvragen.
Vergoeding reiskosten
Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij uw gemeente. Woont u samen met degene die u verzorgt en is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten.
Vergoeding Zorgverzekeraars 2019

Zorgverzekeraars zien steeds meer dat de ondersteuning van een mantelzorgmakelaar voor mantelzorgers een toegevoegde waarde is.

Klik op onderstaande button voor de lijst van zorgverzekeraars.

Kijk hier of de vergoedingen voor Mijn Mantelzorgmakelaar in uw aanvullende verzekering zijn opgenomen: