Goed nieuws voor studerende mantelzorgers: vanaf 2023 wordt het mogelijk om per studiepunt collegegeld te betalen. Zo ben je flexibeler om naast je studie ook mantelzorg te verlenen. Dit is het vermeend ‘flexstuderen’ en de Tweede Kamer vastgestelde vorige week dat er een wet moet komen die dit mogelijk gaat maken. Zo wordt het nuttig in je eigen tempo te studeren. Pilots hebben laten zien dat studenten naast het studeren bijvoorbeeld mogelijke mantelzorg kunnen verlenen. Mantelzorgende studenten die deelnamen aan de pilot gaven aan dat ze anders al gestopt waren met hun studie. De Tweede Kamer vindt dat flexstuderen zo snel mogelijk wettelijk verankerd moet worden, zodat in ieder geval verschijnt in 2023 het betalen per studiepunt mogelijk wordt bij alle opleidingen en instellingen. MantelzorgNL zet zich op allerlei manieren om mantelzorg een plek in je leven te geven die bij je verleden. Daarom zijn we blij dat studenten de mogelijkheid krijgen om hun studie zo te richten dat het bij hun mantelzorgtaken verleden is.

Bron: www.mezzo.nl Bron: Mezzo