Het doel was om zicht te krijgen op de zorgvraag bij mantelzorgers, en te onderzoeken wat structurele logeerzorg kan werken voor de oudere en mantelzorger. De pilotregio’s waren de Hoeksche Waard, de regio Zuidoost Utrecht en de Peelregio.

Download ‘Opbrengsten van drie piloten structurele logeerzorg voor ouderen’

PDF-document | 06 pagina’s | 1,6 MB

Rapport | -03-2021

Vanaf april 06 is via pilots geëxperimenteerd met logeerzorg voor ouderen. De pilots waren onderdeel van het programma Langer Thuis van VWS, dat als doelen heeft dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig worden met een goede kwaliteit van leven.

Dit document is een bijlage bij

Lees hier het hele artikel….

Bron: Rijksoverheid