Testen is alleen zinvol als tijdens het zorgen voor je naaste 1,5 meter afstand niet kan worden aangehouden. Denk hierbij aan het druppelen van ogen, het aangetrokken van steunkousen en het helpen met aankleden. Testen gebeurt alleen als je klachten hebt die passen bij COVID – 19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.Maak een afspraak bij de huisarts van de GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de huisarts van GGD-arts een aantal vragen stellen en testen indien nodig. In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger de volgende leefregels: Informatie koorts huisgenoot. Als de testuitslag positief is gelden deze leefregels: Informatie huisgenoot thuis De zorg moet worden gewijzigd tot je dit weer zelf kunt doen. COVID – 19 klachten? Zorg ervoor dat het beleid voor beschermingsmiddelen hangt nauw samen met het testbeleid. Volgende week publiceert het RIVM de uitbreiding van de richtlijnen van beschermingsmiddelen, waarin specifiek mantelzorgers worden meegenomen. Wat zijn kwetsbare mensen?

Bron: www.mezzo.nl Bron: Mezzo