De Wet zorg en dwang (wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie die onvrijwillige zorg krijgen. En onvrijwillige opname. De Wzd begon op 1 januari 2020 in. Vrijwillige zorg is het uitgangspunt. Vrijheidsbeperking van onvrijwillige zorg kan alleen als er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt van zijn omgeving. Wat is onvrijwillige zorg? Onvrijwillige zorg bestaat bijvoorbeeld uit het toedienen van vocht, voeding en medicatie en beperken van de bewegingsvrijheid. De onvrijwillige zorg kan voorkomen in de thuissituatie, op de dagbehandeling van tijdens de dagbesteding. Wat betekent dit voor mantelzorgers? Bij gedwongen zorg thuis spelen mantelzorgers een belangrijke rol. Ook bij de afweging van dit mogelijk is. De zorgprofessional blijft echter altijd eindverantwoordelijk voor de gedwongen zorg. Als mantelzorger ben je niet verplicht om zorg van toezicht op je te nemen. Wil of kun je dat niet? Dan zal de zorgaanbieder deze zorg moeten regelen. Neem je als mantelzorger genomen op je? Maak daar dan duidelijke afspraken over met de zorgverlener. En praat regelmatig met elkaar over de voortgang. CliëntvertrouwenspersoonHeb je hier als mantelzorger hulp bij nodig? Dan kun je ondersteuning vragen van de cliëntvertrouwenspersoon. Van Bopz naar Wet zorg en dwang Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz vervangen de Wet bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). Meer informatieWil je meer weten over deze nieuwe wet? Neem dan gerust contact op met de Mantelzorglijn, 030 – 760 60 55 van mantelzorglijn@mantelzorg.nl

Bron: www.mezzo.nl Bron: Mezzo